The Journey Of My Heart - The Tumblr Edition

Feb 05

“Ang pangarap ay parang sugal na walang taya. Matalo ka man, hindi masakit kasi wala namang nawala. Kaya nga libre…” — Cyd Cayton (from the 2005 Star Cinema film “Dreamboy”)

Julia and Kath are simply gorgeous!

Julia and Kath are simply gorgeous!

Feb 03

“Request ng puso ko’y ikaw.
Kung TAMEME ka tsong, ako na ang manliligaw…”

Jan 30

Happy, happy birthday, Mr. Ronnie Liang!!!

Happy, happy birthday, Mr. Ronnie Liang!!!

Iikot na ang kanilang mga kapalaran ngayong Pebrero. 

Iikot na ang kanilang mga kapalaran ngayong Pebrero. 

Jan 29

“Thank you God for all these wonderful people, whose faith and belief in me are unfailing. They inspire me to be at my best in all that I do.”

Jan 27

“I’m working hard to reach all my dreams because of an ultimate dream:
That one day, I’d hear you say,
‘I’m so proud of you!’”

Estudyante o Trabaho?

Noong “first phase” ng aking college, hindi ako mapakali at gustung-gusto ko nang magtrabaho. But then, noong nakapagtrabaho na ako, I opted to go back to school. Mas masarap pala ang maging estudyante. Kahit na maraming projects, papers, exams, mas hawak ko pa din ang oras ko, at may “bakasyon”. :))

Jan 26

“Araw mo ngayon. Pero akin ang bukas!” — - Margarita Fortalejo, Kristine

“Love cannot always be measured by how long you wait. It’s about how well you understand why you are waiting.”